creamundo.nl

Methodiek & Werkvormen

In een kennismakingsperiode van vier sessies bouwen therapeut en hulpvrager een vertrouwensband op en wordt er ervaren welke uitingsvormen of combinatie daarvan het meest geschikt zijn. Daarna wordt er een veranderingsproces of een verwerkingsproces in gang gezet en begeleid. 

Bij kinderen is tijdens de therapie een intensief contact met ouders en school. Regelmatig is er een evaluatiegesprek en er worden afspraken gemaakt, zodat iedereen op één lijn zit. 

Bij volwassenen zijn er kortlopende trajecten met een specifiek thema mogelijk.          
Voor bedrijven, scholen en zorgverlenende instanties kan er eenmalig of projectmatig worden gewerkt met als doel voorlichting, scholing of teambulding. Met specifieke thema's als omgaan met conflicten en agressie.

We werken met de onderstaande uitingsvormen:
  • beeldende vorming
  • beweging/dansexpressie
  • drama/spel
  • ontspanning/zelfverdediging
  • verhalen vertellen/schrijven 
Daarnaast bieden we de volgende cursussen:
  • helend samenspelen voor kinderen
  • kleurentherapie en familie-opstelling


Voor de foto in scène gezet