creamundo.nl

Therapeut

Titia de Jong is afgestudeerd in 1987 aan S.P.O. Middeloo te Amersfoort als creatief therapeut drama. Van kinds af aan is ze beeldend bezig geweest en kan deze uitingsvorm prima vertalen naar de creatieve therapie. Ze deed werkervaring op als therapeut, docent en begeleider in het (speciaal) onderwijs, buurthuiswerk, psychiatrie, ouderenzorg, nascholingstrajecten, volksuniversiteit en in haar eigen praktijk. Daarnaast verdiepte ze haar werkwijze door cursussen en zelfstudie, zoals Tai-chi chuan, Touch for Health, wereldkunst observeren en het bekwamen in aanvullende creatieve technieken. Op dit moment bestudeert ze systeemtherapie en familie-opstellingen en past deze kennis toe in haar werk.