creamundo.nl

Creatieve therapie

 
Creamundo betekent letterlijk "in het reine komen door te creëren/scheppen". Al zolang de mens bestaat, wordt naar buiten gebracht wat er van binnen leeft. Van de eerste rotstekeningen en rituelen in het verleden, naar musea, theater en concerten in het heden. Jezelf uiten geeft rust en een gevoel van vrijheid en geluk. Daarmee kun je positieve ervaringen opbouwen en plezier beleven aan je eigenheid. Elk individu en elk volk doet dat op eigen unieke wijze.

Creatieve therapie is een vorm van psychotherapie, die op een veilige manier bijdraagt aan het terugbrengen van sociaal-emotionele problemen bij zowel kinderen als volwassenen. Door het creatieve proces kunnen (verborgen) gevoelens worden verwerkt, zodat een andere omgang met jezelf en de wereld ontstaat.

Kinderen maken zich spelenderwijs het leven eigen. Soms wordt dat proces verstoord en ontstaan er blokkades die uitmonden in probleemgedrag op sociaal-emotioneel gebied. In creatieve therapie kunnen ontbrekende ontwikkelingsfasen worden doorlopen om zo het innerlijk evenwicht te herstellen.
 
Op weg naar de volwassenheid verleren de meeste mensen langzamerhand het spelen. Terwijl het belangrijk is, om in een steeds veranderend leven je aan te kunnen passen door soepelheid van geest. Creativiteit reinigt de ziel en helpt bij het vinden van nieuwe zingeving.

 

witte vogel